Therapie

Therapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie staat voor relatie-en gezinstherapie. Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie, het gezin en relaties (samen het systeem) hebben invloed op problemen.

“De systeem therapeutische aanpak helpt het hele gezin.”

Carsa Opvoeden&zo biedt relatie en/of gezinstherapie wanneer er destructieve interactiepatronen binnen het gezin of tussen ouders zijn ontstaan waar gezinsleden zelf niet meer uitkomen.

Het patroon is dan het probleem. De systeemtherapeut gaat vanuit een meerzijdig partijdige houding samen met het gezin aan het werk met als doel de onderlinge relaties, de communicatie en de omgang met elkaar inzichtelijk te maken en te verbeteren. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

Speltherapie

Speltherapie

In deze therapie staat de belevingswereld van het kind centraal, en kan het kind zich uitdrukken in de taal die hem/haar het meest eigen is: spel.

“Als je wilt dat je kind groeit, moet je er niet boven op gaan zitten.”

Speltherapie wordt ook wel beeldcommunicatie genoemd. Het is een vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 tot 12 jaar die iets ingrijpends hebben meegemaakt, of andere emotionele problemen hebben waardoor hun ontwikkeling wordt geremd. Speltherapie kan bijvoorbeeld helpen na het overlijden van een belangrijke persoon, kindermishandeling, of een grote verandering thuis. Ook als een kind om een andere reden erg onzeker is, het moeilijk vindt om zich te uiten, hechtingsproblemen heeft of niet goed kan omgaan met anderen, kan speltherapie helpen.

Door problemen of thema’s uit te spelen met speelgoed, rollenspellen of ander spelmateriaal, kunnen de kinderen leren zichzelf te uiten en nare ervaringen verwerken. Zo ontstaat er weer ruimte voor groei en ontwikkeling.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarin mensen kunnen leren om beter om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf of hun omgeving.

“Je kunt een ander niet veranderen, wel jezelf.”

Je doet cognitieve gedragstherapie met een therapeut en het is actief en doelgericht: samen breng je je probleem in kaart en ga je aan de slag om de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen te oefenen en te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je je negatieve gevoelens. Door het oefenen en proberen, leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen, zoals piekeren, angstig zijn of depressieve gevoelens.