Therapie

Therapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie staat voor relatie-en gezinstherapie. Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie, het gezin en relaties (samen het systeem) hebben invloed op problemen.

“De systeem therapeutische aanpak helpt het hele gezin.”

Carsa Opvoeden&zo biedt relatie en/of gezinstherapie wanneer er destructieve interactiepatronen binnen het gezin of tussen ouders zijn ontstaan waar gezinsleden zelf niet meer uitkomen.

Het patroon is dan het probleem. De systeemtherapeut gaat vanuit een meerzijdig partijdige houding samen met het gezin aan het werk met als doel de onderlinge relaties, de communicatie en de omgang met elkaar inzichtelijk te maken en te verbeteren. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

Speltherapie

Speltherapie

In deze therapie staat de belevingswereld van het kind centraal, en kan het kind zich uitdrukken in de taal die hem/haar het meest eigen is: spel.

“Als je wilt dat je kind groeit, moet je er niet boven op gaan zitten.”

Speltherapie wordt ook wel beeldcommunicatie genoemd. Het is een vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 tot 12 jaar die iets ingrijpends hebben meegemaakt, of andere emotionele problemen hebben waardoor hun ontwikkeling wordt geremd. Speltherapie kan bijvoorbeeld helpen na het overlijden van een belangrijke persoon, kindermishandeling, of een grote verandering thuis. Ook als een kind om een andere reden erg onzeker is, het moeilijk vindt om zich te uiten, hechtingsproblemen heeft of niet goed kan omgaan met anderen, kan speltherapie helpen.

Door problemen of thema’s uit te spelen met speelgoed, rollenspellen of ander spelmateriaal, kunnen de kinderen leren zichzelf te uiten en nare ervaringen verwerken. Zo ontstaat er weer ruimte voor groei en ontwikkeling.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarin mensen kunnen leren om beter om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf of hun omgeving.

“Je kunt een ander niet veranderen, wel jezelf.”

Je doet cognitieve gedragstherapie met een therapeut en het is actief en doelgericht: samen breng je je probleem in kaart en ga je aan de slag om de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen te oefenen en te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je je negatieve gevoelens. Door het oefenen en proberen, leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen, zoals piekeren, angstig zijn of depressieve gevoelens.

GezinsPMT

GezinsPMT

GezinsPMT is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken.

“Doen is leren, leren is doen!”

Kenmerkend binnen PMT, en dus ook binnen gezinsPMT is, dat praten over de zorgen die er zijn, niet centraal staat. Gezinsleden komen met elkaar in actie door het doen van verschillende werkvormen. Op deze manier krijgen zij zicht op bestaande patronen en kunnen ze experimenteren en oefenen met alternatieve manieren, die wellicht beter passen. Wat de gezinsleden tijdens de gezinsPMT ervaren, wordt vertaald naar alledaagse situaties thuis. Thema’s als leiden en volgen, communicatie, vertrouwen en samenwerking staan hierbij veelal centraal.

GezinsPMT vindt plaats in een gymzaal. Sportieve prestaties zijn echter niet van belang: het gaat om de manier waarop het gezin samen de activiteiten uitvoert. GezinsPMT kan als losstaande interventie gebruikt worden of als onderdeel binnen gezinsbehandeling.

EMDR – Traumabehandeling

EMDR – Traumabehandeling

Wanneer een kind nare ervaringen heeft opgedaan en daar last van blijft houden kan traumabehandeling nodig zijn. We zien dan dat het kind herbelevingen ervaart, situaties probeert te vermijden, erg alert is en/of snel geprikkeld reageert. Soms is er sprake van slaapproblemen en nachtmerries, teruggetrokken of angstig gedrag.

“De herinnering blijft, maar de heftige emoties verminderen.”

De aanleiding kan een eenmalige ervaring zijn, zoals een ongeluk, een medische behandeling of een sterfgeval. De aanleiding kan ook langduriger gespeeld hebben zoals mishandeling of gepest worden.

Voor de behandeling kan gebruik gemaakt worden van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Ouder-Kind Trauma Therapie (OKTT), (Imaginaire) Exposure, Trauma Gerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT-JK) en verschillende verhalenmethoden.

IMH – Het jonge kind

IMH – Het jonge kind

Infant Mental Health (IMH) is een visie waarbij de ouder-kind relatie centraal staat. Het gaat hierbij om jonge kinderen (0-6 jaar). Wanneer er spanningen in het gezin zijn, wanneer ouders veel stress ervaren, heeft dit invloed op de ouder-kind relatie. Het kind kan zich dan niet optimaal ontwikkelen en er kan zelfs probleemgedrag ontstaan.

“Voorkomen is beter dan genezen.”

Bij een behandeling vanuit de IMH visie wordt uitgegaan van klachtgedrag. Dat kan bijvoorbeeld zijn: slaapproblemen, extreem huilen, vaak opstandig of boos gedrag of eetproblemen bij het kind. Maar ook schuldgevoelens, teleurstelling of onmachtgevoelens bij de ouder.
Ouder en kind worden samen geobserveerd in verschillende situaties. Er wordt gekeken naar de voorgeschiedenis van beiden. We helpen ouders om de signalen en het gedrag van hun kind beter te herkennen en begrijpen. Er kan gebruik gemaakt worden van video hometraining of Ouder-kind trauma therapie (OKTT). Eventueel aangevuld met elementen vanuit de Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT) of FloorPlay.