IMH – Het jonge kind

IMH – Het jonge kind

Infant Mental Health (IMH) is een visie waarbij de ouder-kind relatie centraal staat. Het gaat hierbij om jonge kinderen (0-6 jaar). Wanneer er spanningen in het gezin zijn, wanneer ouders veel stress ervaren, heeft dit invloed op de ouder-kind relatie. Het kind kan zich dan niet optimaal ontwikkelen en er kan zelfs probleemgedrag ontstaan.

“Voorkomen is beter dan genezen.”

Bij een behandeling vanuit de IMH visie wordt uitgegaan van klachtgedrag. Dat kan bijvoorbeeld zijn: slaapproblemen, extreem huilen, vaak opstandig of boos gedrag of eetproblemen bij het kind. Maar ook schuldgevoelens, teleurstelling of onmachtgevoelens bij de ouder.

Ouder en kind worden samen geobserveerd in verschillende situaties. Er wordt gekeken naar de voorgeschiedenis van beiden. We helpen ouders om de signalen en het gedrag van hun kind beter te herkennen en begrijpen. Er kan gebruik gemaakt worden van video hometraining of Ouder-kind trauma therapie (OKTT). Eventueel aangevuld met elementen vanuit de Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT) of FloorPlay.