Therapie

Therapie

CarSa Opvoeden&zo biedt verschillende therapieën. Gericht op het kind individueel, zoals cognitieve gedragstherapie, speltherapie en traumabehandeling. En therapieën gericht op het hele gezin, zoals systeemtherapie en gezinsPMT (spelvormen in de gymzaal). Alle therapieën zijn gericht op het verbeteren van het gezinssysteem.

“Kinderen doen wat jij doet. Niet wat je zegt dat ze moeten doen.”