Visie

Visie

Goede zorg zit in een goede samenwerkingsrelatie tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Los van welke vorm van therapie, begeleiding of behandeling de hulpverlener inzet. Een goede relatie levert op dat iemand zich gehoord en gesteund voelt, openheid van zaken durft te geven en open staat voor hulp en advies. Op het moment dat iemand open staat voor hulp en je tot gezamenlijke doelen kunt komen heeft het traject een grotere kans van slagen. Voor een succesvol traject is het belangrijk om te investeren in een goede samenwerkingsrelatie.

Bij gezinnen met complexe problemen is vaak al veel hulpverlening betrokken geweest. Regelmatig worden trajecten vroegtijdig afgesloten of beklijven (gedrags-)veranderingen en adviezen maar kort. Daarnaast kan er sprake zijn van drang of dwang waardoor hulpverlening niet geheel vrijwillig is. Een goede samenwerkingsrelatie blijft dan echter belangrijk om de gestelde doelen te behalen. Dit kan tot stand komen als de hulpverlener duidelijk en open communiceert, betrokken en betrouwbaar is, cliëntgericht handelt en respectvol om gaat met alle betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om het tempo van de hulpvrager aan te houden en gezamenlijke doelen te stellen waar iedereen zich in kan vinden. Wij werken vanuit deze basishouding (Presentie) en hebben de visie dat je eerst investeert in de relatie en daarna pas adviseert: First connect, then correct.

“First connect, then correct.”

Wij werken systeemgericht. Dit wil zeggen dat er niet alleen naar het individu wordt gekeken maar dat de omgeving (ouders, grootouders, broertjes/zusjes, werk, school, sportclub etc.) ook wordt betrokken. Er is namelijk nooit één individu die het probleem veroorzaakt. Het probleem wordt veroorzaakt door de interactie met elkaar en daar is het individu en zijn manier van communiceren onderdeel van. Dit betekent dat niet alleen de hulpvrager aan de slag gaat, maar vaak ook het systeem.