Gezinsbegeleiding opvoedondersteuning

Gezinsbegeleiding opvoedondersteuning

Gezinsbegeleiding in de vorm van opvoedondersteuning wordt ingezet bij gezinnen met kinderen tot 17,5 jaar. Het gaat hierbij om praktische tips en adviezen rondom de opvoeding van uw kind. Bijvoorbeeld bij slaapproblemen, moeite met zindelijkheid of boze buien. Deze vorm van begeleiding kan worden ingezet als preventie (om verdere problemen te voorkomen) en wanneer u vragen heeft rondom het opvoeden en opgroeien van uw kind.

“Kinderen volgen niet je regels, maar je voorbeeld.”

Bij de gezinsbegeleiding wordt het hele gezin betrokken, zowel ouders als kinderen worden gesproken en ook zullen er gezamenlijk gesprekken plaats vinden.

Daarnaast kan gezinsbegeleiding worden ingezet als vervolg op een traject gezinsbehandeling in het kader van nazorg. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde gedragsveranderingen langduriger moeten worden getraind zodat ze blijvend zijn.

Gedurende een traject van gezinsbegeleiding komt er 1 a 2 keer per week een gezinsbegeleider bij het gezin thuis op huisbezoek gedurende 1 a 1,5 uur. De gezinsbegeleider gaat in gesprek met alle gezinsleden, zowel individueel als gezamenlijk en heeft contact met overige betrokken hulpverlening en school. Samen met het gezin wordt na 1 maand een begeleidingsplan met doelen opgesteld wat de basis voor het traject zal zijn.

Hoe ziet een traject er uit: