Gezinsbegeleiding opvoedondersteuning

Gezinsbegeleiding opvoedondersteuning

Gezinsbegeleiding in de vorm van opvoedondersteuning wordt ingezet bij gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Het gaat hierbij om praktische tips en adviezen rondom de opvoeding van uw kind. Bijvoorbeeld bij slaapproblemen, moeite met zindelijkheid of boze buien. Deze vorm van begeleiding kan worden ingezet als preventie (om verdere problemen te voorkomen) en wanneer u vragen heeft rondom het opvoeden en opgroeien van uw kind.

“Kinderen volgen niet je regels, maar je voorbeeld.”

Bij de gezinsbegeleiding wordt het hele gezin betrokken, zowel ouders als kinderen worden gesproken en ook zullen er gezamenlijk gesprekken plaats vinden.

Daarnaast kan gezinsbegeleiding worden ingezet als vervolg op een traject gezinsbehandeling in het kader van nazorg. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde gedragsveranderingen langduriger moeten worden getraind zodat ze blijvend zijn.

Hoe ziet een traject er uit: