Wachttijd

Wachttijd

Als praktijk doen wij onze uiterste best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Helaas kunnen we niet voorkomen dat er enige wachttijd is. Hieronder zie je de geschatte wachttijd. Het kan echter voorkomen dat deze onverwacht toch wat langer of zelfs korter is.

“Iedere ouder is ooit zelf een kind geweest.”

Wachttijden:

Gezinsbehandeling: 6 maanden
Gezinsbehandeling bij echtscheidingsproblematiek: 8 maanden
Gezinsbegeleiding: 2 a 3 maanden
Diagnostiek: 8 maanden
Therapie: tijdelijk geen speltherapie
 
Voorafgaand aan het traject vindt een intakegesprek plaats op de praktijk in Vessem waar de betrokken ouders en de verwijzer worden verwacht. Ook kinderen van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd. De intakes vinden plaats op donderdagmiddag. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u binnen enkele weken een uitnodiging voor het intakegesprek.