GezinsPMT

GezinsPMT

GezinsPMT is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken.

“Doen is leren, leren is doen!”

Kenmerkend binnen PMT, en dus ook binnen gezinsPMT is, dat praten over de zorgen die er zijn, niet centraal staat. Gezinsleden komen met elkaar in actie door het doen van verschillende werkvormen. Op deze manier krijgen zij zicht op bestaande patronen en kunnen ze experimenteren en oefenen met alternatieve manieren, die wellicht beter passen. Wat de gezinsleden tijdens de gezinsPMT ervaren, wordt vertaald naar alledaagse situaties thuis. Thema’s als leiden en volgen, communicatie, vertrouwen en samenwerking staan hierbij veelal centraal.

GezinsPMT vindt plaats in een gymzaal. Sportieve prestaties zijn echter niet van belang: het gaat om de manier waarop het gezin samen de activiteiten uitvoert. GezinsPMT kan als losstaande interventie gebruikt worden of als onderdeel binnen gezinsbehandeling.

Traject van 5 tot 8 therapiesessies, tweewekelijks op donderdagavond in de gymzaal van de basisschool in Vessem.