Gezinsbehandeling

Gezinsbehandeling

CarSa Opvoeden&zo biedt intensieve gezinsbehandeling wanneer er sprake is van een complexe opvoedsituatie. Door allerlei factoren kan het gebeuren dat er ingewikkelde patronen ontstaan in een gezin. Dat kan zijn als gevolg van ontwikkelingsproblemen van een kind, maar ook persoonlijke problemen van ouders kunnen hieraan bijdragen.

Naast vrijwillige hulpverlening biedt CarSa Opvoeden&zo ook hulpverlening in het gedwongen kader, bijvoorbeeld bij een onder toezichtstelling (OTS). Of wanneer dit dreigt te gebeuren en het gezin zich in de laatste fase van het vrijwillig stadium bevindt.

“Gras gaat niet harder groeien door er aan te trekken.”

We werken vanuit de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Hierin staan 3 uitgangspunten centraal:

  • Iedereen is in staat nieuw gedrag aan te leren.
  • Veranderingen in gezinnen is altijd mogelijk.
  • Problemen van kinderen staan nooit op zichzelf, hun gedrag heeft een relatie met de context waarin ze opgroeien.

IAG is met nadruk gericht op de toekomst. De gezinnen hebben veel problemen gehad, echter daar ligt de focus niet op. Met de blik vooruit gericht gaan het gezin en de begeleider aan de slag om de situatie te veranderen.

Naast deze oplossingsgerichte en systemische aanpak werken wij vanuit de presentiebenadering waarbij we niet alleen bezig zijn met de directe hulpvragen, maar alert zijn op wat mensen nodig hebben om te kunnen samenwerken: erkenning, waardering, gezien en gehoord worden. We werken met compassie. We proberen te verbinden en te werken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.