Diagnostiek

Diagnostiek

Om als kind zo fijn mogelijk op te groeien, is het belangrijk dat hetgeen wat een kind nodig heeft, zo veel als mogelijk geboden kan worden door de omgeving; ouders en school. Dit is soms ingewikkelder dan het lijkt. Beeldvormingsonderzoek middels diagnostiek kan meer zicht geven op wat een kind nodig heeft. Dit kan vervolgens leiden tot het aanpassen van de omgeving waardoor de behoefte van het kind en hetgeen de omgeving biedt, weer dichter bij elkaar komen te liggen.

“Als je oordeelt, stop je met kijken.”

Diagnostiek is een verzamelnaam voor het in kaart brengen van sterke en minder sterke kanten. Bij dit in kaart brengen wordt gebruik gemaakt van informatie van verschillende betrokkenen. Natuurlijk het kind of de jongere zelf en diens ouders, maar ook de leerkracht of andere betrokkenen kunnen waardevolle informatie hebben. Middels gesprekken, observaties, invullen van vragenlijsten en het maken van opdrachten wordt informatie verzameld om een beeld te vormen van wie het kind of de jongere is. Er wordt als het ware geprobeerd een handleiding van het kind of jongere te maken. Waarom doet die zoals die doet? En wat zou kunnen helpen om zich fijner te voelen? Wat kan het kind of de jongere zelf doen? En wat kunnen de mensen om het kind of de jongere heen doen?

De gevonden antwoorden op deze vragen worden toegelicht in een gesprek met het kind of de jongere, ouders en eventueel andere betrokkenen. Het traject wordt afgesloten met een verslag waarin o.a. adviezen worden gegeven.