Gezinsbehandeling opvoedondersteuning

Gezinsbehandeling opvoedondersteuning

Gezinsbehandeling in de vorm van opvoedondersteuning is gericht op gezinnen met minimaal 1 kind in de leeftijd tot 17,5 jaar. Gezinsbehandeling is niet enkel praktische opvoedondersteuning maar richt zich ook op de dynamiek en negatieve patronen die zijn ontstaan binnen het gezin. Er kan sprake zijn van conflicten, schoolweigering of boosheid. Ook kan er sprake zijn van meerdere problemen of psychiatrische problematiek binnen het gezin.

“Je kunt pas loslaten als je vaak genoeg bent vastgehouden.”

Gedurende een traject van gezinsbehandeling komt er 1 a 2 keer per week een gezinsbehandelaar bij het gezin thuis op huisbezoek gedurende 1 a 1,5 uur. De gezinsbehandelaar gaat in gesprek met alle gezinsleden, zowel individueel als gezamenlijk en heeft contact met overige betrokken hulpverlening en school. Samen met het gezin wordt na 2 maanden een behandelplan met doelen opgesteld wat de basis voor het traject zal zijn.

Hoe ziet een traject er uit:

2 maanden observatieperiode: Het gezin leren kennen en observeren van situaties
  • Gesprekken met alle betrokkenen.
  • Eventueel afname vragenlijsten.
  • Schrijven plan van aanpak.
  • Na 2 maanden wordt het plan van aanpak gezamenlijk besproken en vastgelegd.
5 maanden interventieperiode: A.d.h.v. doelen worden interventies ingezet
  • Individuele gesprekken.
  • Systeemgesprekken.
  • Verschillende interventies worden ingezet.
2 maanden eindfase: Afronding
  • Besproken wordt of doelen behaald zijn.
  • Besproken wordt of er een verlenging nodig is of dat het traject kan worden afgerond of overgedragen.