Gezinsbehandeling opvoedondersteuning

Gezinsbehandeling opvoedondersteuning

Gezinsbehandeling in de vorm van opvoedondersteuning is gericht op gezinnen met kinderen tot 18 jaar (voor 18+ zie jongvolwassenen). Gezinsbehandeling is niet enkel praktische opvoedondersteuning maar richt zich ook op de dynamiek en negatieve patronen die zijn ontstaan binnen het gezin. Er kan sprake zijn van conflicten, schoolweigering of boosheid. Ook kan er sprake zijn van meerdere problemen of psychiatrische problematiek binnen het gezin.

“Je kunt pas loslaten als je vaak genoeg bent vastgehouden.”

Hoe ziet een traject er uit:

1 maand observatieperiode: Het gezin leren kennen en observeren van situaties
  • Gesprekken met alle betrokkenen.
  • Eventueel afname vragenlijsten.
  • Schrijven plan van aanpak.
  • Na 1 maand wordt het plan van aanpak gezamenlijk besproken en vast gelegd.
4 maanden interventieperiode: A.d.h.v. doelen worden interventies ingezet
  • Individuele gesprekken.
  • Systeemgesprekken.
  • Verschillende interventies worden ingezet.
1 maand eindfase: Afronding
  • Besproken wordt of doelen behaald zijn.
  • Besproken wordt of er een verlenging nodig is of dat het traject kan worden afgerond of overgedragen.