Welkom

Welkom

Opvoedpraktijk CarSa Opvoeden&zo richt zich op kinderen, jong volwassenen, ouders en gezinnen. Wij bieden intensieve ambulante gezinsbehandeling en gezinsbegeleiding. Vaak zijn er al verschillende hulpverleningstrajecten ingezet en is er sprake van complexe en/of psychiatrische problematiek.

CarSa Opvoeden&zo staat voor laagdrempelige, betrokken zorg. We werken met korte lijntjes en een duidelijke, open communicatie. We werken vanuit een samenwerkingsrelatie waarbij we het hele gezin betrekken en nauw samenwerken met andere betrokken hulpverleners.

Een traject bij CarSa Opvoeden&zo is intensief en duurt meestal een half jaar tot een jaar. Er kan ook sprake zijn van gedwongen hulpverlening wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling (OTS) of wanneer dit dreigt te gebeuren.