Welkom

Welkom

Opvoedpraktijk CarSa Opvoeden&zo richt zich op kinderen, ouders en gezinnen. Wij bieden gezinsbegeleiding, intensieve ambulante gezinsbehandeling, diagnostiek en therapie. Voordat u aanmeldt adviseren wij om de website goed door te lezen, met name het aanbod waar u voor wilt aanmelden. Onze gezinstrajecten zijn intensief en vragen een flinke tijdsinvestering vanuit ouders en het gezin. Het is goed om u daarvan bewust te zijn voordat u gaat aanmelden.

(Zie hieronder een overzicht van ons aanbod in het schema.)

Let op: CarSa werkt áltijd vanuit een gezinsgerichte aanpak.
Bij CarSa werken we altijd systemisch, dit betekent dat we het hele gezin betrekken bij het traject en niet enkel individuele therapie of diagnostiek inzetten. Kinderen kunnen daardoor niet enkel worden aangemeld voor een diagnostiek traject of individuele therapie.

Als een kind gedragsproblemen laat zien, heeft het hele gezin hier last van. Maar het hele gezin heeft hier ook invloed op. De visie van CarSa is dat gedragsproblemen nooit op zichzelf staan. Deze ontstaan door de interactie en dynamiek binnen het gezin. De manier van hoe je met elkaar om gaat en (negatieve) patronen die hierin zijn ontstaan. Ieder gezinslid heeft hier een aandeel in en een verantwoordelijkheid om te zorgen voor verandering, ouders zijn als volwassene als eerste aan zet.

Dit betekent dat wij áltijd systemisch aan de slag gaan door middel van gezinsbegeleiding of gezinsbehandeling (intensief bij het gezin thuis). Tijdens de intake kan de inzet van therapie of diagnostiek worden besproken, dit nemen we mee in het ambulante traject van gezinsbehandeling/gezinsbegeleiding.

Voordat u aanmeldt adviseren wij om de website goed door te lezen, met name het aanbod waar u voor wilt aanmelden. Onze gezinstrajecten zijn intensief en vragen een flinke tijdsinvestering vanuit ouders en het gezin. Het is goed om u daarvan bewust te zijn voordat u gaat aanmelden.


CarSa Opvoeden&zo staat voor laagdrempelige, betrokken zorg. We werken met korte lijntjes en een duidelijke, open communicatie. We werken vanuit een samenwerkingsrelatie waarbij we het hele gezin betrekken en nauw samenwerken met andere betrokken hulpverleners.