Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

U wordt vriendelijk verzocht om in geval van een onverhoopte klacht dit schriftelijk kenbaar te maken bij de betrokken hulpverlener vanuit CarSa Opvoeden&zo.

Zij zal u vervolgens uitnodigen om de klacht te bespreken. Mocht u er samen niet uit komen dan vind er een gezamenlijk klachtgesprek plaats met een neutrale collega of verwijzer. Indien u niet tevreden bent over het resultaat kunt u zich voor de jeugdwet wenden tot het AKJ (zie hieronder). Voor de WMO kunt u zich wenden tot de gemeente, de werkwijze verschilt hierbij per gemeente. Voor zorg die vanuit de zorgverzekeringswet wordt geleverd zijn wij aangesloten bij P3NL. Vanuit deze organisatie wordt u ondersteund door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van CarSa Opvoeden&zo.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er na het klachtgesprek niet uit komt met de hulpverlener van CarSa Opvoeden&zo kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. De vertrouwenspersoon informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met CarSa Opvoeden&zo.

Zo bereikt u het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.