Jongvolwassenen 18 t/m 23 jaar

Jongvolwassenen 18 t/m 23 jaar

CarSa Opvoeden&zo biedt coaching en gezinsbehandeling voor jong volwassenen van 18 t/m 23 jaar. De coaching kan variëren van verlengde gezinsbehandeling bij thuiswonende jongeren, tot individuele ambulante behandeling bij psychiatrische problematiek.

“Je moet het ijzer smeden als het koud is.”

Hoe ziet een traject er uit:

6 weken: observatiefase
 • Individuele gesprekken. Indien gewenst systeemgesprekken.
 • Eventueel afname vragenlijsten.
 • Schrijven plan van aanpak.
 • Na 6 weken wordt het plan van aanpak (gezamenlijk) besproken en vast gelegd.
6 weken tot 6 maanden: werken aan doelen vanuit het plan van aanpak
 • Individuele gesprekken.
 • Indien gewenst systeemgesprekken.
 • Verschillende interventies worden ingezet.
6 maanden: tussen evaluatie
 • Besproken wordt of doelen behaald zijn.
 • Besproken wordt of er een verlenging nodig is of dat het traject kan worden afgerond of overgedragen.
8 maanden: afronding
 • Het traject wordt afgerond.
 • Het eindverslag wordt besproken.
 • Het traject wordt verlengd met 3, 6 of 12 maanden, doelen worden herzien en er wordt een nieuwe evaluatiedatum gepland.