Gezinsbehandeling

Gezinsbehandeling

CarSa Opvoeden&zo biedt intensieve gezinsbehandeling wanneer er sprake is van een complexe opvoedsituatie. Door allerlei factoren kan het gebeuren dat er ingewikkelde patronen ontstaan in een gezin. Dat kan zijn als gevolg van ontwikkelingsproblemen van een kind, maar ook persoonlijke problemen van ouders kunnen hieraan bijdragen.

“Je kunt pas loslaten als je vaak genoeg bent vastgehouden.”

Hoe ziet een traject er uit:

6 weken: observatiefase
 • Gesprekken met alle betrokkenen.
 • Eventueel afname vragenlijsten.
 • Schrijven plan van aanpak.
 • Na 6 weken wordt het plan van aanpak gezamenlijk besproken en vast gelegd.
6 weken tot 6 maanden: werken aan doelen vanuit het plan van aanpak
 • Individuele gesprekken.
 • Systeemgesprekken.
 • Verschillende interventies worden ingezet.
6 maanden: tussen evaluatie
 • Besproken wordt of doelen behaald zijn.
 • Besproken wordt of er een verlenging nodig is of dat het traject kan worden afgerond of overgedragen.
8 maanden: afronding
 • Het traject wordt afgerond.
 • Het eindverslag wordt besproken.
 • Het traject wordt verlengd met 3, 6 of 12 maanden, doelen worden herzien en er wordt een nieuwe evaluatiedatum gepland.