Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

CarSa Opvoeden&zo biedt gezinsbegeleiding in de gezinssituatie. Deze ondersteuning is een lichtere vorm van gezinsbehandeling en kan als vervolg op een traject van gezinsbehandeling worden ingezet. Bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan iemand die meekijkt en af en toe bij stuurt en wanneer bepaalde gedragsveranderingen nog moeten worden getraind zodat ze blijvend zijn. Gezinsbegeleiding is in deze situatie dan een vorm van nazorg.

Gezinsbegeleiding kan ook als traject worden ingezet zonder dat er sprake is geweest van gezinsbehandeling. Het gaat dan om praktische tips en adviezen rondom de opvoeding van uw kind. Deze vorm van begeleiding kan worden ingezet als preventie (om verdere problemen te voorkomen) en wanneer u vragen heeft rondom het opvoeden en opgroeien van uw kind.