Wat doen wij

Wat doen wij

Opvoedpraktijk CarSa Opvoeden&zo richt zich op kinderen, jong volwassenen, ouders en gezinnen. Wij bieden intensieve ambulante gezinsbehandeling. Vaak zijn er al verschillende hulpverleningstrajecten ingezet en is er sprake van complexe en/of psychiatrische problematiek.

CarSa Opvoeden&zo biedt gezinsbehandeling wanneer de ontwikkeling of veiligheid van het kind wordt bedreigd. Doordat ouders vast lopen in de opvoeding of door een conflictscheiding. Dit kan in het kader van gedwongen hulpverlening vanuit de kinderbescherming zijn, bijvoorbeeld bij een onder toezichtstelling (OTS). Of wanneer dit dreigt te gebeuren en het gezin zich in de laatste fase van het vrijwillig stadium bevindt.

“Gras gaat niet harder groeien door er aan te trekken.”

We werken vanuit de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Hierin staan 3 uitgangspunten centraal:

  • Iedereen is in staat nieuw gedrag aan te leren.
  • Veranderingen in gezinnen is altijd mogelijk.
  • Problemen van kinderen staan nooit op zichzelf, hun gedrag heeft een relatie met de context waarin ze opgroeien.

IAG is met nadruk gericht op de toekomst. De gezinnen hebben veel problemen gehad, echter daar ligt de focus niet op. Met de blik vooruit gericht gaan het gezin en de begeleider aan de slag om de situatie te veranderen.

Naast deze oplossingsgerichte en systemische aanpak werken wij vanuit de presentiebenadering waarbij we niet alleen bezig zijn met de directe hulpvragen, maar alert zijn op wat mensen nodig hebben om te kunnen samenwerken: erkenning, waardering, gezien en gehoord worden. We werken met compassie. We proberen te verbinden en te werken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.