Speltherapie

Systeemtherapie

Tijdelijk geen speltherapie.

In deze therapie staat de belevingswereld van het kind centraal, en kan het kind zich uitdrukken in de taal die hem/haar het meest eigen is: spel.

“De taal van het kind.”

Speltherapie wordt ook wel beeldcommunicatie genoemd. Het is een vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 tot 12 jaar die iets ingrijpends hebben meegemaakt, of andere emotionele problemen hebben waardoor hun ontwikkeling wordt geremd. Speltherapie kan bijvoorbeeld helpen na het overlijden van een belangrijke persoon, kindermishandeling, of een grote verandering thuis. Ook als een kind om een andere reden erg onzeker is, het moeilijk vindt om zich te uiten, hechtingsproblemen heeft of niet goed kan omgaan met anderen, kan speltherapie helpen.

Door problemen of thema’s uit te spelen met speelgoed, rollenspellen of ander spelmateriaal, kunnen de kinderen leren zichzelf te uiten en nare ervaringen verwerken. Zo ontstaat er weer ruimte voor groei en ontwikkeling.