Het team

Het team

Carlijn van Sambeeck

Orthopedagoog i.o. tot orthopedagoog generalist, eigenaar

Carlijn is de oprichter van CarSa Opvoeden&zo. Ze staat met enthousiasme aan het roer van deze praktijk en is graag als orthopedagoog actief in het veld. Ze heeft ruime ervaring in de (forensische) jeugdpsychiatrie, zowel ambulante als gesloten zorg. Daarnaast heeft ze ervaring in de zorg voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Carlijn heeft de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) gevolgd en heeft vervolgens de opleiding Orthopedagogiek afgerond. Op dit moment volgt zij de opleiding tot Orthopedagoog Generalist.

Marjan van den Brink

Orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog

Marjan is inmiddels ruim 25 jaar actief binnen het werkveld van de jeugdhulpverlening. Haar ervaring ligt op het terrein van gezinsonderzoeken en diagnostiek in gezinnen met een breed scala aan problemen, waaronder veel echtscheidings- en omgangsproblematiek. Tevens heeft zij ruime ervaring met gezinsbehandeling. Binnen Carsa Opvoeden&zo is zij actief als regiebehandelaar en daarmee verantwoordelijk voor het behandelproces. Naast deze werkzaamheden is Marjan erkend supervisor voor gezondheidszorgpsychologen en orthopedagogen-generalist NVO in opleiding.

Jaap Pellen

Orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog

Jaap is van huis uit orthopedagoog en heeft bijna 40 jaar ervaring met gedragsmoeilijke kinderen en pubers. Hij heeft gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en bij ambulante crisishulpverlening en is nu nog werkzaam in de zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd. Jaap is erkend supervisor voor gezondheidszorgpsychologen en orthopedagogen-generalist NVO in opleiding. Binnen CarSa Opvoeden&zo is Jaap betrokken als gz-psycholoog bij de multidisciplinaire overleggen omtrent het behandelproces.

Faike van Brakel

Pedagoog i.o. tot systeemtherapeut

Faike heeft ruime ervaring binnen de forensische jeugdpsychiatrie en in trainingshuizen voor jongeren. Daarnaast heeft Faike als intensief ambulant gezinsbehandelaar gewerkt en als casemanager binnen een FACT team. Faike heeft de opleiding SPH (Sociale Pedagogische Hulpverlening) en pedagogiek afgerond. Vervolgens heeft ze de opleiding IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) gevolgd en op dit moment volgt ze de opleiding tot systeemtherapeut.

Wendy Colsters

Orthopedagoog i.o. tot orthopedagoog generalist

In 2007 is Wendy afgestudeerd als psychomotorisch therapeut. Vervolgens heeft ze de opleiding orthopedagogiek afgerond. Op dit moment volgt Wendy de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Wendy heeft jarenlange ervaring in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Daarnaast heeft Wendy ervaring met kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, onder andere in het speciaal onderwijs.

Ilse van Hout

Pedagoog en autismeconsulent

Ilse heeft ervaring als gezinsvoogd binnen de jeugdbescherming en ruime ervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking. Ilse is KIES coach en heeft een eigen praktijk genaamd ‘Klavertje Vijf’. Ilse heeft pedagogiek gestudeerd en heeft vervolgens de specialisaties autisme en hoogbegaafdheid afgerond.

Kerlie Wouters

Orthopedagoog

Kerlie heeft de opleiding Pedagogiek gevolgd en vervolgens de opleiding Orthopedagogiek afgerond. Na ervaring te hebben opgedaan in de ambulante zorg voor kinderen met een beperking, de forensische jeugdpsychiatrie en de jongerenverslavingszorg is zij zich gaan richten op de begeleiding van gezinshuizen en gespecialiseerde thuisbegeleiding. Naast bovenstaande ervaring heeft Kerlie ervaring in het werken met kinderen met (ernstige) gedragsproblemen en hun systeem.

Heike van Riel

Pedagoog

Heike heeft jarenlange ervaring in de jeugdpsychiatrie. Binnen de forensische, gesloten behandelgroepen en als casemanager in de ambulante jeugdzorg. Daarnaast heeft Heike ervaring als schoolmaatschappelijk werker waar zij werkte met kinderen die te maken hadden met rouw, echtscheiding, leerproblemen en allerlei gevolgen daarvan zoals gedragsproblemen en opvoedproblemen. Heike heeft de opleiding pedagogiek gevolgd. Daarnaast heeft zij de opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker afgerond.

Marloes van Maasakkers

Pedagoog

Marloes heeft ruime ervaring in de zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Naast haar rol als pedagoog heeft ze een aantal jaar als team coördinator binnen verschillende afdelingen gewerkt. Ze heeft de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) gevolgd, vervolgens heeft ze de opleiding Middle Management gevolgd.

Karlijn Staals

Stagiaire Mental Health /psychologie

Karlijn heeft ervaring met jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Ook heeft zij eerder stage gelopen en gewerkt in het GGZ circuit. Ze heeft de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) gevolgd en volgt nu het laatste jaar van de Master ‘Mental Health’, ook wel Master van gedragswetenschappen.