Het team

Het team

Carlijn van Sambeeck

Directeur zorg, Orthopedagoog generalist

Carlijn is de oprichter van CarSa Opvoeden&zo. Ze staat met enthousiasme aan het roer van deze praktijk en is als regiebehandelaar en speltherapeut betrokken bij de gezinsbehandeling. Ze heeft ruime ervaring in de (forensische) jeugdpsychiatrie, zowel ambulante als gesloten zorg. Daarnaast heeft ze ervaring in de zorg voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Bart van Rijen

Directeur bedrijfsvoering

Bart is directeur bedrijfsvoering bij CarSa Opvoeden&zo. Hij regelt alle zaken achter de schermen rondom contracten, aanmeldingen, (zorg)administratie, personeelszaken, beleid en nieuwe ontwikkelingen.

Marjan van den Brink

Orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog

Marjan is inmiddels ruim 25 jaar actief binnen het werkveld van de jeugdhulpverlening. Haar ervaring ligt op het terrein van gezinsonderzoeken en diagnostiek in gezinnen met een breed scala aan problemen, waaronder veel echtscheidings- en omgangsproblematiek. Tevens heeft zij ruime ervaring met gezinsbehandeling. Binnen Carsa Opvoeden&zo is zij actief als regiebehandelaar en daarmee verantwoordelijk voor het behandelproces. Naast deze werkzaamheden is Marjan erkend supervisor voor gezondheidszorgpsychologen en orthopedagogen-generalist NVO in opleiding.

Cisca Cordier de Croust

Orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog, EMDR Practitioner, IMH-specialist i.o.

Cisca is sinds 23 jaar werkzaam in de kinderrevalidatie waar ze zich specialiseerde in de jongste leeftijdsgroep van 0-6 jaar en hun ouders. Ze is deskundig op het gebied van hechting, trauma en ouder-kind interacties en werkt vanuit de Infant Mental Health visie. Daarnaast is ze EMDR-Practitioner en behandeld ze kinderen/jongeren van 0-18 jaar met complexe trauma’s. Tenslotte is Cisca ook erkend supervisor voor gedragswetenschappers. Binnen CarSa Opvoeden&zo voert Cisca het IMH traject en traumabehandeling uit.

Faike van Brakel

Pedagoog i.o. tot systeemtherapeut

Faike heeft ruime ervaring binnen de forensische jeugdpsychiatrie en in trainingshuizen voor jongeren. Daarnaast heeft Faike als intensief ambulant gezinsbehandelaar gewerkt en als casemanager binnen het FACT team. Faike heeft de opleiding SPH (Sociale Pedagogische Hulpverlening) en pedagogiek afgerond. Vervolgens heeft ze de opleiding IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) gevolgd en op dit moment volgt ze de opleiding tot systeemtherapeut. Faike is bij CarSa Opvoeden&zo werkzaam als systeemtherapeut.

Wendy Colsters

Orthopedagoog i.o. tot orthopedagoog generalist

In 2007 is Wendy afgestudeerd als psychomotorisch therapeut en orthopedagoog generalist. Wendy heeft jarenlange ervaring in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Daarnaast heeft Wendy ervaring met kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, onder andere in het speciaal onderwijs. Binnen CarSa Opvoeden&zo geeft Wendy gezinsPMT. 

Heike van Riel

Pedagoog i.o. tot systemisch werker

Heike heeft jarenlange ervaring in de jeugdpsychiatrie, zowel open als gesloten zorg. Daarnaast heeft Heike ervaring als schoolmaatschappelijk werker waar zij werkte met kinderen die te maken hadden met rouw, echtscheiding, leerproblemen en allerlei gevolgen daarvan zoals gedragsproblemen en opvoedproblemen. Heike heeft de opleiding pedagogiek gevolgd. Daarnaast heeft zij de opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker afgerond. Op dit moment volgt zij de opleiding tot systemisch werker. Heike werkt als gezinsbehandelaar bij CarSa Opvoeden&zo.

Karlijn Staals

Pedagoog

Karlijn heeft de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en orthopedagogiek gevolgd. Karlijn heeft ervaring met jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Ook heeft zij eerder ervaring opgedaan in het GGZ circuit. Karlijn werkt als gezinsbehandelaar bij CarSa Opvoeden&zo.

Babette van Sassen

Orthopedagoog

Babette is orthopedagoog en heeft de basisopleiding cognitieve gedragstherapie, een kindercoachopleiding en een training emotioneel lichaamswerk afgerond. Zij heeft ervaring in de jeugdhulpverlening als gezinsvoogd en orthopedagoog. Het laatste jaar heeft Babette zich verdiept in het belang van de samenwerking tussen hoofd (denken), hart (voelen) en buik (doen) bij kinderen en wat de betekenis is van het gedrag dat het kind laat zien. Babette werkt als gezinsbehandelaar bij CarSa Opvoeden&zo.

Lenneke van Korven

Orthopedagoog i.o. tot cognitief gedragstherapeut

Lenneke heeft ruime ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij is onder andere werkzaam geweest als multisysteemtherapeut (MST) en als orthopedagoog bij kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblematiek en hun gezin. Lenneke heeft de opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) gevolgd en heeft daarna de opleiding orthopedagogiek afgerond. Op dit moment is zij in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Lenneke werkt als gezinsbehandelaar en cognitief gedragstherapeut bij CarSa Opvoeden&zo.

Wiep Michielse

Pedagoog i.o. tot orthopedagoog

Wiep heeft ervaring in de begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Wiep heeft de opleiding Sociale Studies afgerond met de specialisatie GGZ en volgt op dit moment de masteropleiding tot orthopedagoog. Wiep werkt als gezinsbegeleider bij CarSa Opvoeden&zo.