Jongvolwassenen 18 t/m 23 jaar

Jongvolwassenen 18 t/m 23 jaar

CarSa Opvoeden&zo biedt gezinsbegeleiding in de vorm van coaching aan gezinnen met jong volwassenen (18+). De coaching is gericht op negatieve patronen en gedeelde verantwoordelijkheid binnen een meer volwassen gezin.

Bij de gezinsbegeleiding aan gezinnen met jongvolwassenen wordt het hele gezin betrokken. Zowel ouders als de jongvolwassenen kinderen worden gesproken, daarnaast zullen er gezamenlijke gesprekken plaatsvinden.

“Je moet het ijzer smeden als het koud is.”

Hoe ziet een traject er uit:

1 maand observatieperiode: Het gezin leren kennen en observeren van situaties
  • Individuele gesprekken. Indien gewenst systeemgesprekken.
  • Eventueel afname vragenlijsten.
  • Schrijven plan van aanpak.
  • Na 1 maand wordt het plan van aanpak (gezamenlijk) besproken en vast gelegd.
4 maanden interventieperiode: A.d.h.v. doelen worden interventies ingezet
  • Individuele gesprekken.
  • Indien gewenst systeemgesprekken.
  • Verschillende interventies worden ingezet.
1 maand eindfase: Afronding
  • Besproken wordt of doelen behaald zijn.
  • Besproken wordt of er een verlenging nodig is of dat het traject kan worden afgerond of overgedragen.